GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SKOTZO denkt en beslist mee over het beleid van SKOTZO. Iedere school van SKOTZO is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.

Verklaring GMR betreffende BFP

Agenda

Notulen

In de GMR van SKOTZO hebben zitting:

Anne-Marie Anne-Marie van GerwenMijn naam is Anne-Marie van Gerwen en ik werk met veel plezier al 39 jaar binnen SKOTZO. Ik ben voor het 3e jaar leerkracht van groep 7 en bovenbouwcoördinator op basisschool Fatima. Daarvoor was ik werkzaam op basisschool Pendula. Daar ben ik begonnen als leerkracht en uitgegroeid tot adjunct directeur, intern begeleider en locatiedirecteur.Ik vind het SKOTZObreed meedenken en meepraten over keuzes die gemaakt worden om tot kwalitatief goed onderwijs te komen een interessante uitdagende taak. De uitdaging voor mij als GMR lid is om op tijd te worden betrokken bij nieuw beleid.


Frans Driessen Frans DriessenIk ben Frans Driessen, werk op basisschool Pendula in groep 4.Ik zit al ruim zeven jaar in de GMR van SKOTZO.


foto Marlou Als voorzitter van de GMR SKOTZO wil ik mij graag in het kort voorstellen. Mijn naam is Marlou Marks, ik ben 33 jaar en woonachtig in Waalwijk. Sinds het schooljaar 2004-2005 ben ik werkzaam als leerkracht bij SKOTZO. Ik ben leerkracht van groep 6 op bs. Armhoefse Akker. Op bs. Armhoefse Akker ben ik ook lid van de medezeggenschapsraad. Naast het voorzitten van de GMR- vergaderingen denk en kijk ik graag mee over de schouders van het bestuur van SKOTZO met een positief kritische blik om de kwaliteit van onderwijs voor kinderen en personeel te bewaken.


Monique Ik ben Monique van Asten en ik ben sinds 5 jaar werkzaam op basisschool de Alm. Momenteel geef ik les in groep 6. Voordat ik op de Alm kwam werken, heb ik lesgegeven op basisschool Zuiderlicht en basisschool Armhoefse Akker.Ik vind het een mooie uitdaging om naast mijn lesgevende taken mee te denken over het beleid van de gehele stichting.


Nikkie Mijn naam is Nikkie van Groenendaal ik ben de secretaris van de GMR van SKOTZO. Ik ben werkzaam op basisschool Don Sarto als groepsleerkracht en bouwcoördinator. Ik ben tevens voorzitter van de MR van basisschool Don Sarto. Ik denk graag mee over de toekomst van SKOTZO, breder dan alleen de school waar ik werk.


Hein Staps Mijn naam is Hein Staps. Samen met Renate, Noa, Maud, Samen en Abel vormen wij een druk gezin waar altijd wat te beleven is. Drie van onze kinderen zitten op dit moment op BS Pendula. Ik ben werkzaam in de jeugdhulpverlening en doe dat met veel plezier. Mijn werk is mijn hobby!Ik vind het belangrijk dat dingen goed geregeld worden. Daarnaast ben ik van nature nieuwsgierig en bemoei me graag met allerlei zaken.
Ik kan mijn overtollige energie dus prima kwijt in de GMR van SKOTZO.
Ik ben in 2006 een jaar lid geweest van de MR van Pendula en sinds 2007 lid van de GMR van SKOTZO, en ga er vanuit dit nog een tijdje te blijven kunnen doen.