vervangingsformulieren zijn gewijzigd

Tilburg, 29 november 2016

Vervangingen op de SKOTZO scholen

Met ingang van 1 juli 2016 verzorgt het Flexcenter Midden-Brabant, uitgevoerd door de firma Driessen HRM uit Helmond, voor de vijf scholen die horen bij de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost de vervangingen van leerkrachten en onderwijsassistenten. Onze stichting is daarvoor, samen met 15 andere stichtingen aangesloten bij het “Regionaal Transfer Centrum Midden-Brabant”. Dit RTC is een samenwerkingsverband van 15 schoolbesturen uit de regio Midden-Brabant. Het RTC (Flexcenter) stelt zich ten doel om op een efficiënte manier, rekening houdend met wet- en regelgeving de vervangingen op de scholen te regelen, de mobiliteit onder onderwijzend personeel te bevorderen en de werkgelegenheid in de regio te behouden.

Alle vervangingsvragen van de scholen worden door de directeur van de school digitaal aangemeld bij dit Flexcenter van Driessen. Zij zorgt vervolgens voor de juiste match van vraag en aanbod. Om voor vervangingswerkzaamheden bij de aangesloten besturen in aanmerking te komen moet men ingeschreven zijn bij dit Flexcenter. Voor een inschrijving kunt u via onderstaande links de formulieren downloaden, invullen en daarna mailen naar: flexcentermiddenbrabant@driessen.nl. Uw sollicitatiebrief, c.v., (eventueel) kopie VOG, kopie diploma’s dient u ook naar bovengenoemd mailadres te mailen.

Als u bij SKOTZO aan het werk gaat, wordt u bezoldigd op basis van uw ervaring in het basisonderwijs of relevante ervaring in het werken met kinderen. Uiteraard dient u te beschikken over het diploma “volledig bevoegd onderwijzer” en een geldig “Verklaring omtrent gedrag”.

Wij wensen u veel werkplezier op de scholen van SKOTZO!

Ad Graumans, Algemeen Directeur SKOTZO

De vervangingsformulieren zijn aangepast, klik hier om de nieuwe versies op te halen.