Armhoefse Akker

De Armhoefse Akker is een eigentijdse school, waar goed en gestructureerd onderwijs gegeven wordt. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij het verwerven van kennis en het opdoen van diverse vaardigheden centraal staat. Daarnaast vinden wij het van belang de sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit van het kind verder te ontplooien.

Tevens bevorderen we de zelfstandigheid van de kinderen door hen in de loop van de schooltijd steeds meer zaken zelfstandig te laten doen. Daarbij gaat het ons niet alleen om het zelf doen op zich. We leren ze een zelfstandig persoon te worden, die weet wat hij of zij aankan en daarin eigen keuzes kan maken. Hierbij is zelfvertrouwen van groot belang dat kinderen bij ons door succeservaringen opbouwen.

Spoordijk 68
5018 GH, Tilburg
013 – 543 42 37

Website: www.armhoefseakker.nl