De Alm

Basisschool De Alm is een goed gestructureerde school, waar het onderwijs niet vrijblijvend is. Orde, regelmaat en een rustige leeromgeving zijn voor ons heel belangrijk. Kinderen moeten zich veilig, prettig en gewaardeerd voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vandaar dat onze school intensief werkt met het project ‘Iedereen doet mee’, waarin veel aandacht besteed wordt aan het omgaan met elkaar en het trainen van sociale vaardigheden.

Wij maken deel uit van de Brede School Groenewoud. Daardoor bieden we onze leerlingen binnen en buiten de school culturele en sportieve activiteiten en werken we nauw samen met de peuterspeelzaal in het Piramide-project.

Basisschool De Alm heeft een vriendschapsband met de Ishinde Primary School in Same in Tanzania.

Groenewoudstraat 70
5022 GE, Tilburg
013 – 542 53 77

Website: www.dealm.net