bs Fatima

Op basisschool Fatima zitten kinderen uit de wijk Fatima en omliggende wijken. Onze school staat open voor kinderen uit alle culturen en geloofsovertuigingen. Wij zijn ook een Plusschool, dat wil zeggen dat naast het reguliere onderwijsaanbod de kinderen na schooltijd kunnen deelnemen aan activiteiten zoals dans, muziek en koken.

Wij hechten belang aan een goede relatie tussen de leerling, leerkracht en de ouders. Hierbij hanteren we de Drie Gouden Schoolregels, die samen met de leerlingen vorm hebben gekregen:

  1. Kinderen van Fatima zijn aardig voor elkaar,
  2. Kinderen van Fatima brengen zichzelf en anderen niet in gevaar,
  3. Kinderen van fatima houden hun school en de omgeving schoon.

Fatimastraat 24b
5021 AN, Tilburg
013 – 542 53 79

Website: www.bsfatima.nl