Onze Visie

Een belangrijk kenmerk van onze scholen is hun buurtgerichtheid. Hierdoor vormen ze een schakel tussen de ontwikkeling van kinderen en de maatschappij. Onze scholen zijn niet zo groot en goed bereikbaar. Wij staan dicht bij de mensen en werken samen aan een betere leefomgeving.

Van huis uit hebben we een katholieke identiteit. Daarbij hechten we aan:

• Respect voor elkaar
• Tolerantie
• Acceptatie

Deze kernbegrippen dragen wij uit naar kinderen, ouders en verzorgers en in onze contacten met anderen. Onze scholen bieden maximale kansen om de aanwezige talenten van uw kind tot ontplooiing te laten komen. Onderwijs is voor ons meer dan alleen leren leren. Met vernieuwende projecten stimuleren wij de ontwikkeling van onze scholen naar educatieve centra, voor alle leeftijdsgroepen in de wijk en buurt.

Opvoeden blijft een vak apart. Goed onderwijs betekent voor ons dat onze scholen hun pedagogische verantwoordelijkheid serieus nemen. Dit blijkt onder andere uit onze uitdrukkelijke aandacht voor de ontwikkeling van sociale kennis, houding en vaardigheden bij kinderen. Daarbij bieden wij ook opvoedingsondersteuning aan ouders en verzorgers.

We nodigen u graag uit voor een bezoek!