Pendula

Basisschool Pendula is een basisschool met een Katholieke identiteit waar ieder kind, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging, welkom is. Elkaar waarderen en een goede samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders vormen de basis voor een goed schoolklimaat. Niet voor niets wordt de populatie van basisschool Pendula door velen gezien als ‘een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving’. Momenteel telt basisschool Pendula ongeveer 280 kinderen uit de wijken Hoogvenne, Tivoli, Jeruzalem, Fatima, Armhoefse Akker en de binnenstad.

Vanaf 2014 is Kindercampus Pendula gestart met de pilot Integraal Kind Centrum IKC. De pilot is inmiddels
officieel afgerond, het samenwerken echter wordt de komende jaren doorontwikkeld. Samen met zeven
overige kindcentra verspreidt over Tilburg en omstreken wordt aan dit project meegedaan met als doel om de
doorgaande lijn rond zorg, opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 goed te organiseren. Er wordt
ingezet op brede talentontwikkeling voor de kinderen van Pendula. Ondanks dat er door basisschool Pendula
niet officieel deelgenomen wordt aan het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE wordt er intensief
samengewerkt met peuterspeelzalen in omliggende wijken Hoogvenne, Jeruzalem en Fatima. Het accent ligt
daarbij op de taalontwikkeling van het kind.
 
Kindercampus Pendula wordt hierbij ondersteund door de overkoepelende onderwijsorganisatie T-Primair. In
omgeving Koningshaven wordt deze vertegenwoordigd door Yoni Paridaans. Vragen over de ontwikkelingen van
Kindercampus Pendula? Neem dan contact op met één van de leden van de stuurgroep:
Yoni Paridaans namens T-Primair via yoni.paridaans@tprimair.nl of Ceciel van der Lee en Jan-Piet Kruijs
namens Kindercampus Pendula via c.vanderlee@kinderstadtilburg.nl of info@bspendula.nl

Basisschool Pendula, onderdeel van Kindercampus Pendula
Hoogvensestraat 49
5017 CA Tilburg
013-5436388

Website: www.bspendula.nl