Het onderwijsveld is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) informatievoorzieningen. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict. Deze afhankelijkheid van ict en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

Skotzo is hier natuurlijk ook volop mee bezig en daar zijn de volgende beleidstukken (in conceptvorm) uit voortgekomen. Na goedkeuring van de inhoud van deze stukken zullen deze als definitief worden gepubliceerd.

IBP beleid SKOTZO
IBP_Privacyreglement_EIC_SKOTZO
Handboek_gedragscode IBP en Mediagebruik SKOTZO
Protocol_Informatiebeveiliging_Datalekken_SKOTZO
Sociale mediaprotocol inclusief privacy
Toelichting omgaan met persoonsgegevens     .